A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện công suất nhỏ phục vụ khu vực vùng núi

Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện công suất nhỏ phục vụ khu vực vùng núi

Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện công suất nhỏ phục vụ khu vực vùng núi

 • Nhan đề :
 • Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện công suất nhỏ phục vụ khu vực vùng núi
 • Tác giả :
 • Mai Nguyễn Trần Thành;Đặng Xuân Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tua bin thủy năng,Tối đa hóa thiết kế,Hiệu suất tua bin,Hiệu suất thủy động
 • Số trang :
 • tr. 58-63
Tải file tóm tắt Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện công suất nhỏ phục vụ khu vực vùng núi

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,126
})