A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng

Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng

Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Lưu Hồng Sơn;Phạm Thị Vinh;Đinh Thị Kim Hoa;Phạm Thị Phương;Nguyễn Văn Duy;Trần Văn Chí;Tạ Thị Lượng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chè dây,Flavonoid,Tách chiết,Tối ưu hóa
 • Số trang :
 • tr. 15-19
Tải file tóm tắt Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 221
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,588
})