A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất benzothiazepine và 2-pyrazoline xuất phát từ 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone

Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất benzothiazepine và 2-pyrazoline xuất phát từ 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone

Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất benzothiazepine và 2-pyrazoline xuất phát từ 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất benzothiazepine và 2-pyrazoline xuất phát từ 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Benzothiazepine,2-pyrazoline ,3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone,Tổng hợp,Cấu trúc
 • Số trang :
 • 74 tr.
Tải file tóm tắt Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất benzothiazepine và 2-pyrazoline xuất phát từ 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-2(1H)-quinolone

File Tóm tắt

Online: 187
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})