A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, chuyển hóa một số phức chất Ag(I) chứa cacben dị vòng nitơ có khung imidazol

Tổng hợp, chuyển hóa một số phức chất Ag(I) chứa cacben dị vòng nitơ có khung imidazol

Tổng hợp, chuyển hóa một số phức chất Ag(I) chứa cacben dị vòng nitơ có khung imidazol

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, chuyển hóa một số phức chất Ag(I) chứa cacben dị vòng nitơ có khung imidazol
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh Chi
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cacben dị vòng,Phức chất,Imidazol
 • Số trang :
 • tr. 91-97
Tải file tóm tắt Tổng hợp, chuyển hóa một số phức chất Ag(I) chứa cacben dị vòng nitơ có khung imidazol

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 10,711,158
Số lượt tải: 1,827,922
})