A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO pha tạp NiFe2O4

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO pha tạp NiFe2O4

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO pha tạp NiFe2O4

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO pha tạp NiFe2O4
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Châm
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật liệu Nano ZnO pha tạp,NiFe2O4
 • Số trang :
 • 57 tr.
Tải file tóm tắt Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO pha tạp NiFe2O4

File Tóm tắt

Online: 402
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,616
})