A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin
 • Tác giả :
 • Lê Hữu Thiềng;Trần Thị Kiều Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dysprosi,Honmi,Glyxin,O-Phenantrolin
 • Số trang :
 • tr. 35-39
Tải file tóm tắt Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin

File Tóm tắt

Online: 1287
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,475
})