A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma - dung dịch

Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma - dung dịch

Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma - dung dịch

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma - dung dịch
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hảo
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hạt nano oxit sắt từ,Fe3O4,Tương tác plasma-dung dịch,Tổng hợp các hạt nano,Microplasma ở áp suất khí quyển
 • Số trang :
 • tr. 55-60
Tải file tóm tắt Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma - dung dịch

File Tóm tắt

Online: 547
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})