A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Trùng lặp cá thể trong lập trình di truyền

Trùng lặp cá thể trong lập trình di truyền

Trùng lặp cá thể trong lập trình di truyền

 • Nhan đề :
 • Trùng lặp cá thể trong lập trình di truyền
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lập trình di truyền,Giải thuật tiến hóa,Máy học;,Hệ gen,Lặp cá thể
 • Số trang :
 • tr. 61-68
Tải file tóm tắt Trùng lặp cá thể trong lập trình di truyền

File Tóm tắt

Online: 585
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,844
})