A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học

Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học

Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học

 • Nhan đề :
 • Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Kỹ năng mềm,Bài báo,Nhà khoa học
 • Số trang :
 • 604 tr.
Tải file tóm tắt Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})