A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Từ ngữ về nghệ thuật rối cạn của người Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên

Từ ngữ về nghệ thuật rối cạn của người Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên

Từ ngữ về nghệ thuật rối cạn của người Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Từ ngữ về nghệ thuật rối cạn của người Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vi Thị Thuận
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Múa rối,Rối cạn,Nghệ thuật,Người Tày,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Từ ngữ về nghệ thuật rối cạn của người Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 400
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})