A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian
 • Tác giả :
 • Lê Triệu Tuấn;Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Văn Đại
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chuỗi thời gian,Chuỗi các điểm dữ liệu,Chuỗi thời gian trong doanh nghiệp,Mô hình dự báo chi phí,Dự báo vật tư
 • Số trang :
 • tr. 115-120
Tải file tóm tắt Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

File Tóm tắt

Online: 339
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})