A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
 • Tác giả :
 • Đỗ Phương Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Phân cụm dữ liệu,Ứng dụng,Quản lý,Bảo hiểm,Công ty Bảo Việt nhân thọ,Hà Nội
 • Số trang :
 • 64 tr.
Tải file tóm tắt Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})