A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot

Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot

Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot
 • Tác giả :
 • Phạm Thành Long;Nguyễn Hữu Công;Lê Thị Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học và Kỹ thuật
 • Từ khóa :
 • Robot,Gradient,Thiết kế,Điều khiển,Kỹ thuật
 • Số trang :
 • 327 tr.
Tải file tóm tắt Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})