A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng thuật toán Adaboost và Hog vào hệ thống trợ lái thông minh Adas để phát hiện, phân loại các phương tiện chuyển động

Ứng dụng thuật toán Adaboost và Hog vào hệ thống trợ lái thông minh Adas để phát hiện, phân loại các phương tiện chuyển động

Ứng dụng thuật toán Adaboost và Hog vào hệ thống trợ lái thông minh Adas để phát hiện, phân loại các phương tiện chuyển động

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng thuật toán Adaboost và Hog vào hệ thống trợ lái thông minh Adas để phát hiện, phân loại các phương tiện chuyển động
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Thuật toán Adaboost,Hog,Hệ thống trợ lái thông minh Adas
 • Số trang :
 • 72 tr.
Tải file tóm tắt Ứng dụng thuật toán Adaboost và Hog vào hệ thống trợ lái thông minh Adas để phát hiện, phân loại các phương tiện chuyển động

File Tóm tắt

Online: 487
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})