A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Lưu Ly;Quách Thị Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Truyền thông đa phương tiện,Tiếng Trung Quốc,Giảng dạy,Trình độ sơ cấp,Khoa Ngoại ngữ,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 55-60
Tải file tóm tắt Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 275
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,387
})