A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mô hình SVM

Vai trò của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mô hình SVM

Vai trò của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mô hình SVM

 • Nhan đề :
 • Vai trò của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mô hình SVM
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Loan;Vũ Thị Hậu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Cổ phiếu,Mô hình SVM,Quản trị rủi ro,Thị trường chứng khoán,Dự báo
 • Số trang :
 • tr. 199-204
Tải file tóm tắt Vai trò của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mô hình SVM

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,387
})