A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của hội nông dân trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Vai trò của hội nông dân trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Vai trò của hội nông dân trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Vai trò của hội nông dân trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lưu Thị Bích Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Hội nông dân,Vai trò,Tín dụng nông nghiệp,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 106 tr.
Tải file tóm tắt Vai trò của hội nông dân trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})