A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Long;Nguyễn Chí Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khu vực FDI,Năng suất lao động,Vai trò,Giải pháp,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 34-41
Tải file tóm tắt Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 152
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})