A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014

 • Nhan đề :
 • Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014
 • Tác giả :
 • Trần Quốc Tỏ
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • GDP,Thái Nguyên,Thu hút FDI,Nghị quyết số 09-NQ/TU
 • Số trang :
 • Tr.139-144
Tải file tóm tắt Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014

File Tóm tắt

Online: 489
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,428
})