A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

 • Nhan đề :
 • Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Hải Yến;Hồ Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tham nhũng,Kiểm toán,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 26-27
Tải file tóm tắt Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

File Tóm tắt

Online: 334
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,053
})