A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

 • Nhan đề :
 • Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Sinh học tế bào,Giảng dạy,Mô hình lớp học đảo ngược,Trung học phổ thông
 • Số trang :
 • 92 tr.
Tải file tóm tắt Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 10,725,391
Số lượt tải: 1,828,105
})