A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

 • Nhan đề :
 • Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Danh Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lý thuyết dạy học,Quan điểm dạy học,Phương pháp dạy học,Kỹ thuật dạy học,Đổi mới giáo dục
 • Số trang :
 • tr. 136-144
Tải file tóm tắt Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

File Tóm tắt

Online: 544
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})