A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về dãy K-Fibonacci

Về dãy K-Fibonacci

Về dãy K-Fibonacci

 • Nhan đề :
 • Về dãy K-Fibonacci
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Toán học,Dãy K-Fibonacci
 • Số trang :
 • 32 tr.
Tải file tóm tắt Về dãy K-Fibonacci

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,986
})