A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Writing with Style: conversations on the art of writing

Writing with Style: conversations on the art of writing

Writing with Style: conversations on the art of writing

 • Nhan đề :
 • Writing with Style: conversations on the art of writing
 • Tác giả :
 • John R. Trimble
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Pearson Hall
 • Từ khóa :
 • English language— Rhetoric;English language—Style;Exposition (Rhetoric);Report vvriting
 • Số trang :
 • 202 tr.
Tải file tóm tắt Writing with Style: conversations on the art of writing

File Tóm tắt

Online: 98
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,111
})