A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hà Minh Tuân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh kế,Thích ứng biến đổi khí hậu,Mô hình sản xuất,Sáng kiến địa phương,Nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 113-118
Tải file tóm tắt Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 557
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})