A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

 • Nhan đề :
 • Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • ZrCl4,Tạp chất,Phương pháp ICP-MS,Tinh chế ZrO2,Vật liệu Zr(HPO4)2 nano
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

File Tóm tắt

Online: 53
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})