A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 • Nhan đề :
 • Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
 • Tác giả :
 • Thái Hữu Linh;Trần Thanh An
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đổi mới giáo dục,Văn hóa đọc,Sinh viên sư phạm,Xây dựng văn hóa đọc,Kỹ năng đọc
 • Số trang :
 • tr. 87-94
Tải file tóm tắt Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

File Tóm tắt

Online: 596
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})