A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp

Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp

Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp

 • Nhan đề :
 • Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp
 • Tác giả :
 • Đặng Đức Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Doanh nghiệp,Tính minh bạch,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 22-25
Tải file tóm tắt Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667