A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc

 • Nhan đề :
 • Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà;Hồ Thị Thúy Hằng;Đỗ Phương Chi;Đinh Tiến Dũng;Trịnh Quang Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước thải chăn nuôi,Nước thải sinh hoạt,Tảo bám,Vật liệu lọc,Xử lý nước thải
 • Số trang :
 • tr. 826-834
Tải file tóm tắt Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc

File Tóm tắt

Online: 55
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,018
})