A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - thực trạng và gợi ý chính sách

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - thực trạng và gợi ý chính sách

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - thực trạng và gợi ý chính sách

 • Nhan đề :
 • Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - thực trạng và gợi ý chính sách
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Mỹ;Trần Văn Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàng hóa,Xuất khẩu,Thị trường Asean,Thực trạng,Chính sách
 • Số trang :
 • tr. 49-53
Tải file tóm tắt Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - thực trạng và gợi ý chính sách

File Tóm tắt

Online: 185
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,391
})