A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 • Tác giả :
 • Bùi Thái Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Xuất khẩu,Nhập khẩu,Hải quan Việt Nam,Hội nhập Kinh tế quốc tế
 • Số trang :
 • 194 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,208
})