A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Chiến lược Phát triển
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ viễn thông,Hội nhập quốc tế,Hà Nội
 • Số trang :
 • 200 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 107
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})