A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông

Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông

Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Giảng dạy,Tài liệu bổ trợ,Kỹ năng nói,Trung học Phổ thông
 • Số trang :
 • tr. 64 - 69
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông

File Tóm tắt

Online: 38
Lượt truy cập: 15,227,170
Số lượt tải: 1,944,899
})