A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

 • Nhan đề :
 • Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Kiều Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cảm nhận của sinh viên,Các đoạn phim tiếng Anh,Nhóm thực nghiệm,Nhóm quan sát,Bán thực nghiệm
 • Số trang :
 • tr. 85 - 92
Tải file tóm tắt Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 15,227,170
Số lượt tải: 1,944,899
})