A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của các tỷ lệ protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lông xước bố mẹ giai đoạn 24-40 tuần tuổi

Ảnh hưởng của các tỷ lệ protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lông xước bố mẹ giai đoạn 24-40 tuần tuổi

Ảnh hưởng của các tỷ lệ protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lông xước bố mẹ giai đoạn 24-40 tuần tuổi

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của các tỷ lệ protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lông xước bố mẹ giai đoạn 24-40 tuần tuổi
 • Tác giả :
 • Đào Phương Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Protein,Khẩu phần ăn,Gà lông xước
 • Số trang :
 • 85 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của các tỷ lệ protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lông xước bố mẹ giai đoạn 24-40 tuần tuổi

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 17,310,967
Số lượt tải: 1,974,346
})