A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)
 • Tác giả :
 • Ngô Mạnh Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Cây đậu tương,Khả năng chịu hạn,Chuyển gen,Gen codA
 • Số trang :
 • 188 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

File Tóm tắt

Online: 360
Lượt truy cập: 20,547,863
Số lượt tải: 2,039,846
})