A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyên Nam Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Hội đồng nhân dân,Hoạt động,Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,Việt Nam
 • Số trang :
 • 365 tr.
Tải file tóm tắt Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,889
})