A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

 • Nhan đề :
 • Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý
 • Tác giả :
 • Trịnh Hòa Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Tin học ứng dụng,Quản lý
 • Số trang :
 • 377 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,061
})