A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

 • Nhan đề :
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Tác giả :
 • Lê Văn Phùng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Hệ thống thông tin quản lý,Xử lý dữ liệu
 • Số trang :
 • 234 tr.
Tải file tóm tắt Hệ thống thông tin quản lý

File Tóm tắt

Online: 74
Lượt truy cập: 20,180,778
Số lượt tải: 2,035,827
})