A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach

Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach

Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach

 • Nhan đề :
 • Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Khuê;Lê Mậu Hải;Phạm Hoàng Hiệp
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giải tích,Không gian Banach
 • Số trang :
 • 199 tr.
Tải file tóm tắt Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 15,227,170
Số lượt tải: 1,944,899
})