A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghệ thuật nói trước công chúng

Nghệ thuật nói trước công chúng

Nghệ thuật nói trước công chúng

 • Nhan đề :
 • Nghệ thuật nói trước công chúng
 • Tác giả :
 • Dale Carnegie
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Văn hóa Thông tin
 • Từ khóa :
 • Thuyết trình,Diễn thuyết,Nghệ thuật
 • Số trang :
 • 324 tr.
Tải file tóm tắt Nghệ thuật nói trước công chúng

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 14,217,898
Số lượt tải: 1,935,860
})