A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

 • Nhan đề :
 • Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục
 • Tác giả :
 • Trần Kiểm
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư Phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Quản lý,Khoa học
 • Số trang :
 • 358 tr.
Tải file tóm tắt Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục

File Tóm tắt

Online: 148
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,049
})