A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học Hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại Quảng

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học Hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại Quảng

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học Hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại Quảng

 • Nhan đề :
 • Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học Hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại Quảng
 • Tác giả :
 • Lê Tiến Mạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2008
 • Nhà Xuất bản :
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Sinh học,Sinh học thực nghiệm
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học Hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại Quảng

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})