A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật

 • Nhan đề :
 • Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trâm;Trần Quốc Ca
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Xây dựng
 • Từ khóa :
 • Toán kỹ thuật,Phần tử hữu hạn
 • Số trang :
 • 250 tr.
Tải file tóm tắt Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật

File Tóm tắt

Online: 234
Lượt truy cập: 14,217,898
Số lượt tải: 1,935,897
})