A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

 • Nhan đề :
 • Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
 • Tác giả :
 • Trương Tiến Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Quản lí nhà nước,Chính quyền địa phương,Luật tục,Dân tộc Chăm,Việt Nam
 • Số trang :
 • 335 tr.
Tải file tóm tắt Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})