A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

 • Nhan đề :
 • Về tác động của phân cấp quản lý đến địa pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước
 • Tác giả :
 • Trần Thị Diệu Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Quản lý nhà nước,Chính quyền,Địa phương,Phân cấp
 • Số trang :
 • 272 tr.
Tải file tóm tắt Về tác động của phân cấp quản lý đến địa pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

File Tóm tắt

Online: 141
Lượt truy cập: 19,734,809
Số lượt tải: 2,032,674
})