A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn

Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn

Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thanh Thảo;Nguyễn Xuân Trạch;Phạm Kim Đăng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thịt lợn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,GHP
 • Số trang :
 • tr. 809-815
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn

File Tóm tắt

Online: 61
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})