A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thông qua chỉ số OHIP-14

Ảnh hưởng của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thông qua chỉ số OHIP-14

Ảnh hưởng của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thông qua chỉ số OHIP-14

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thông qua chỉ số OHIP-14
 • Tác giả :
 • Lê Long Nghĩa;Nguyễn Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sâu răng,Bệnh quanh răng,Chất lượng cuộc sống,Người cao tuổi
 • Số trang :
 • tr. 59-62
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thông qua chỉ số OHIP-14

File Tóm tắt

Online: 194
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})