A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)

Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)

Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)
 • Tác giả :
 • Đặng Hoàng Hà;Hoàng Văn Phụ
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rễ lúa,Chế độ nước
 • Số trang :
 • tr. 59-67
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})