A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất thân lá của lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất thân lá của lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất thân lá của lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất thân lá của lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Ngoạn;Trần Minh Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lan thạch hộc thiết bì,Năng suất thân lá,Phân hữu cơ,Sinh trưởng,Sinh khối tươi,Dendrobium officinale
 • Số trang :
 • tr. 141-144
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất thân lá của lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 220
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,588
})